Zpřísněná ochrana osobních údajů dělá starosti

GDPR chce držet ochranu nad osobními údaji. Mnoho věcí de bude miset jeětě více promýšlet s ohledem k mezinárodním normám.

Více zde http://www.danovy-portal.com/aktuality/souhlas-se-zasilanim-obchodnich-sdeleni-podle-gdpr-bude-nastaven-jinak