Daňové poradenství – neplaťte, co nemusíte

Nejste si zcela jisti převodními cenami u transakcí v rámci nadnárodních společností, nebo chcete vědět, jak správně uplatnit odečitatelné položky na vědu a výzkum? Na to vám odpoví naše daňové poradenství. Naši zkušení účetní jsou schopni odpovědět na každou otázku z oblasti daní, připravit vám analýzu vašeho daňového zatížení nebo navrhnout optimální finanční strukturu vašeho podniku. Naše účetní firma se zabývá nejen zpracováním mezd a dalšími oblastmi účetnictví, ale specializuje se také na daňové poradenství.

Daňové poradenství – lépe dříve než později

Daně jsou komplikovaným oborem v rámci účetnictví. Přestože se běžní účetní vyznají ve zpracování mezd nebo vedení účetnictví, daně pro ně mohou být příliš komplikované. Jsou zatíženy rozsáhlou a měnící se legislativou, přitom například daně z příjmů tvoří významnou položku daňového zatížení vaší společnosti. Naše účetní firma si poradí s přímými i nepřímými daněmi. V rámci daňového poradenství sledujeme aktuality v této oblasti i vývoj legislativy. Naše znalosti vám pomohou optimalizovat daňové zatížení, takže budete mít jistotu, že neplatíte do státní kasy více, než musíte.

Daňové poradenstvím pomůže odstranit rizika

Naši účetní se v rámci daňového poradenství zabývají mj. zdaněním právnických osob, zdaněním fyzických osob, převodními cenami u zahraničních transakcí. Právě nedodržování principu obvyklých cen může přitáhnout pozornost daňové správy. Špatně vedená účetní agenda u této problematiky může vést k doměření daně, penále a úroku z prodlení. Daňové poradenství může předejít těmto problémům ve vaší firmě. Myslíte si, že u DPH je vše jasné? Nechte si raději analyzovat obchodní transakce, abyste věděli, kde můžete DPH ušetřit nebo kde jsou největší rizika.