Externí a interní účetní

Jestliže uvažujete, že vedení účetnictví, zpracování mezd pro vás bude zajišťovat naše účetní kancelář, můžete si zvolit externí nebo interní formu služby. Vyberte si, co pro vás bude výhodné. Externí účetní provádí činnost v naší účetní kanceláři a na našich programech a vybavení, pro vás je to velká úspora. Interní služba dochází do vaší firmy a využívá váš hardware a software. Komfortní nabídka spolupráce je při on-line účetnictví, kdy veškeré podklady zpracováváme v našem ekonomickém systému, ale vy můžete do ekonomického systému v naší účetní kanceláři kdykoliv vstoupit a data využívat.

Interní účetní

Interní účetní je varianta, kdy máte veškeré potřebné vybavení pro vedení účetnictví, ale máte zájem jen o profesionální účetní. Ti docházejí k vám do firmy a data zpracovávají na vašem účetním systému. Výhodou je, že není nutné řešit oběh dokladů. Náš pracovník na místě je k dispozici zodpovědět dotazy a připravit okamžité výstupy. Problémem je organizace práce, protože je nutné sladit váš pracovní čas s pracovním rozvrhem našich účetní. Konkrétní činnost – tedy jak zpracování podkladů, výstupů případně poradenství lze řešit jen v určitých intervalech.

Externí účetní a on-line účetnictví

Při externí formě spolupráce je nutné zajistit přísun účetních dokladů. Naši účetní pak využívají náš vlastní ekonomický systém, vy nemusíte mít kancelář ani výpočetní systém. Výsledky zpracování vám dodáme ve smluveném období. Tato forma spolupráce je vhodná pro drobné podnikatele a malé firmy, kterým stačí ekonomické výstupy několikrát do roka. Pro firmy, které potřebují mít ekonomické výstupy kdykoli k dispozici, nebo mají více provozoven, doporučujeme externí účetní s dálkovým přístupem neboli on-line.