Reference

Klienty naší společnosti jsou podnikatelé a firmy ze všech oborů. Právě proto máme zkušenosti s celou řadou forem podnikání a druhů činností. Naše služby poskytujeme všem právním formám obchodních firem i subjektům nezaloženým za účelem podnikání a samozřejmě také všem podnikatelům - fyzickým osobám.

Při osobním jednání Vám rádi uvedeme konkrétní reference o našich klientech, kteří souhlasili se zařazením do našeho referenčního listu. Konkrétní soupis našich klientů s ohledem na sjednanou ochranu informací nelze zveřejnit zde.

Co do velikosti poskytujeme naše služby klientům od samostatně výdělečných podnikatelů až po podniky se 100 zaměstnanci. Celkem máme nyní přes 440 klientů.

Naše služby poskytujeme klientům nejen v našem ekonomickém systému POHODA E1, ale i v jejich vlastních systémech. Jedná se např. o systémy ABRA, ALTUS Vario, BYZNYS Win, DIMENZE, Klient, MONEY S3, MONEY S4, MRP, myWAC , NOTIA, SAP a SB komplet.