Zahraniční kapitál v českých firmách zvolna přibývá

Kdo z našich sousedů má nejvíce kapitálu v českých firmách.

Dozvíte se to na: http://www.danovy-portal.com/