Zádržné pojišťuje kvalitu objednaného díla

Zádržné nebo také pozastávka není příliš známým termínem, ale jedná se o věc nesmírně důležitou pro obědnatele zvláště dražších děl různého druhu.

Více zde https://www.danovy-portal.com/aktuality/pozastavka-neboli-zadrzne-co-to-je-a-jak-se-sjednava