Vysoké ceny za energie mimořádně odmažou DPH z účtů domácností

Mohlo by se zdát že DPH je veličinou, která musí být u zboží a služeb zaplacena vždy. Ale není tomu tak, někdy zde může být i osvobození a to dokonce odvobození mimořádné kvůli raketovému nárůstu cen u energií.

Více zde, https://www.danovy-portal.com/aktuality/domacnosti-nebudou-v-listopadu-a-prosinci-platit-dph-za-elektrinu-a-plyn