Samosprávné celky mají větší daňovou pohodu

Zákony povinnosti přináší, ale mohou od nich i ulevit.

Více čtěte na http://www.danovy-portal.com/aktuality/obce-a-kraje-jsou-od-dane-z-nabyti-nemovite-veci-vzdy-osvobozeny