S osobními údaji nebude nadále žádné hra

Oficiální okruh soukromí jedince bude širší a neprostupnější.

Více čtěte na http://www.danovy-portal.com/aktuality/ochrana-osobnich-udaju-nove-a-ostreji-od-roku-2018