Od 1.1.2016 bude třeba se v účetnictví více koncentrovat

Změny v účetnictví přijdou až od roku 2016, ale je potřeba nic nezmeškat již nyní.

Více najdete na http://www.danovy-portal.com/aktuality/zmeny-v-zakone-o-ucetnictvi-postihnou-ucetni-zaverky-i-vyrocni-zpravy