Nejnovější pracovní potrava pro účetní

Ve prospěch či na vrub kterého účtu aby bylo vše jak má podle právě platných pravidel.

Více čtěte na http://www.svaz-ucetnich.eu/data/455/MA%205%202016_v%C3%BD%C5%88atek.pdf