Nejeden formulář pro závislou činnost je ve zdaňovacím období 2016 jiný

Daňově vypořádat závislou činnost není snadné je třeba hlídat si tiskopisy.

Více čtěte na http://www.danovy-portal.com/aktuality/v-tiskopisech-pro-zavislou-cinnost-za-zdanovaci-obdobi-2016-jsou-zmeny