Nad financemi zdravotních pojišťoven bude bdít stát

Peníze zdravotních pojišťoven se nesmí jen tak volně kutálet, je třeba je sevřít do jedné linie.

Více si přečtete na http://www.danovy-portal.com/aktuality/zdravotni-pojistovny-budou-muset-penize-vice-obracet