I opravná položka k majetku se musí držet pravidel

Účtování o majetku jasně, přesně přehledně a navypadnout z jasně stanoveného,

Více najdete na http://www.ucetni-portal.cz/smernice-k-tvorbe-opravne-polozky-k-majetku-pro-verejnou-spravu-932-c.html